Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky


Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím FotoZde.cz Marek Hrdý:

Marek Hrdý

IČ: 46934791 DIČ: CZ7010033745

Knínice 11, 679 34, Česká republika

tel.: +420 606 483 153

Kupní smlouva mezi oběma stranami je uzavřena objednáním kupujícího na stránkách www.fotozde.cz a přijetím závazné objednávky prodávajícím zasláním emailu na Vámi zadaný email.

Předmět kupní smlouvy

Předmětem koupě je zboží specifikované v objednávce. Po uzavření kupní smlouvy se Vám zavazujeme dodat předmět koupě v dohodnutém termínu. Vy, jako kupující, se zavazujete zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu.

Objednání

Objednávku můžeme sjednat na stránkách www.fotozde.cz.

Zrušení objednávky

Po vzájemné dohodě.

Pokud jsou uvedeny zjevně neúplné nebo nepravdivé údaje v objednávce.

Můžete využít práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Vrácené zboží musí být nepoškozené a zasláno bez dobírky. Poté Vám neprodleně vrátíme fakturovanou částku na Váš bankovní účet. Součástí fakturované částky je i poštovné.

V případě, že výrobek byl upraven  podle přání zákazníka nebo pro něj, nemá právo zákazník odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku dle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodací podmínky

1. Osobní předání – nutná předchozí domluva s prodávajícím

2. Poštou.

3. Zásilkovna

Způsob plateb

Bezhotovostním převodem - Prodávající po provedení objednávky a určení tohoto způsobu platby vystaví a odešle pomocí elektronické komunikace kupujícímu fakturu za zboží. Kupující je povinen fakturu uhradit ve lhůtě splatnosti. Zboží bude expedováno prodávajícím až po připsání částky účtované fakturou na účet.

Online platba - Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb."

Reklamace

V případě, že dodané zboží neodpovídá objednávce nebo má nějaké vady, tak tyto vady odstraníme opravou, výměnou nebo jiným způsobem podle dohody s kupujícím nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace. Poštovné a balné oprávněných reklamací platíme samozřejmě my. Náš případný spor může řešen mimosoudní cestou pomůže nám v tom Česká obchodní inspekce .

Reklamaci je možno uplatnit u prodejce

e.mail: info@kupzde.cz

tel: +420 606 483 153

Provozní doba: Pondělí - Pátek: 9:00 - 17:00

Adresa: Marek Hrdý Knínice 11, 679 34

Záruka

Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců ode dne předání. Není poskytována na zboží mechanicky poškozené kupujícím, zboží vystavené nepříznivým klimatickým podmínkám (zejména přímému nebo silnému slunci a vlhku).

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonemo ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje zákazníků nejsou předávány žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

V případech neupravených těmito podmínkami se smluvní strany řídí platnými ustanoveními příslušných právních norem. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou platné s účinností od 20.10. 2017

Souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z používání našeho webu od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies. Jsou to malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Děkujeme, že nám ho dáte a pomůžete nám tak web dále zlepšovat.